Bundesland Salzburg: 14.854 osoba rođenih u BiH živi ovdje

Grad Salzburg / Foto: N.D.

Grad Salzburg / Foto: N.D.

Jeste li znali da u gradu Salzburgu, prema poslijednjim podacima Državne agcencije za statistiku  (Statistik Austria) živi 7.081 osoba koje su rođene na području Bosne i Hercegovine. U Bundesland-u Salzburug broj takvih osoba je 14.854. Ovaj broj ne uključuje dijecu osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a koja su rođeni ovdje. Dakle ukupne cifre su mnogo, mnogo veće.

Taj broj je veći u Beču sa 43.292, Grazu sa 9.417 (Steiermark 17.733) i Linzu sa 7.863 osobe (Öberösterreich 32.355).

NAPOMENA: Ovo nije ukupan broj osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine i odnosi se samo na osobe koje su rođene u BiH. Dakle, osobe ili dijeca takvih osoba koja nisu rođena u BiH ne ulaze u ovu kalkulaciju.

Kako trajno imigrirati u Austriju sa porodicom

Zastava Republike Austrije

Zastava Republike Austrije

Republika Austrija je nedavno predstavila novi fleksibilni model imigracije koji nudi mogućnost kvalifikovanim radnicima iz trećih zemalja (zemlje koje nisu članice EU ili EEZ) i njihovim porodicama da se trajno usele u ovu alpsku zemlju. Među ovim zemljama se nalazi i Bosna i Hercegovina, a novi model imigracije nosi naziv „Crveno-bijela-crvena karta“ – tačnije „Rot-Weiß-Rot – Karte“.

Continue reading

Kako naći novi ili bolji posao u Salzburgu

993462_10151800524227253_1584689370_nSvi smo se mi do sada bar jednom pitali kako naći odgovarajući posao u Salzburgu ili okolini. Bilo da se radi o prvom poslu, novom ili čak o promjeni profesije, put do novog posla nije uvjek lagan, a možda ni poznat. Zbog toga, odlučili smo da Vam ovdje pokušamo bar ukratko objasniti kako ide postupak traženja posla (bilo novog, bilo starog) u Austriji, tačnije u Salzburgu. Iako je svako traženje posla individualna stvar – dakle za svakoga pojedinca drugačije, postoje postupci koji se mogu primjeniti generalno – dakle svako može postupiti po njima. Znači, postpuci koji su ovdje napisani nisu definitivni, ali su primjenjeni od većine osoba koje traže ili su tražile posao.

Continue reading

Bosanski ugođaj na Salzburger Christkindlmarkt-u (25-28 nov. i 16-18 dec.)

Festung Hohensalzburg

Festung Hohensalzburg

Po prvi put u historiji grada Salzburga jedno udruženje sa područja Bosne i Hercegovine, a i šire, aktivno učestvuje u životu grada i njegovoj tradiciji. Naime, udruženje građana Bosne i Hercegovine “BH Dijaspora” iz Salzburga ove godine imat će svoj štand na međunarodno poznatom božićnom marketu “Salzburger Christkindlmarkt”. Štand ovoga udruženja će biti otvoren dva puta i to:

 

Od 25. do 28. novmebra štand br. 4; lokacija: Alten Markt

Od 16. do 18. decembra štand br.3; lokacija također: Alten Markt

Continue reading

Što nas ima … mašala!

Salzburg_by_Nedim

Prema informacijama kojima rasplaže odjel “Stadtarchiv und Statistik” grada Salzburga, na dan 01.07.2013 godine u  gradu Salzburgu je živjelo 147.228 osoba sa stalnim mjestom prebivališta. Od toga, 77.639 ili 52,7% čine žene, a 69.589 ili 47,3% muškarci.

Više od 22% od ukupnog broja stalno naseljenih osoba čine osobe koje ne posjeduju državljanstvo Republike Austrije. Međutim, procenat osoba koje imaju “Migrationshintergrund”, dakle osoba koja spadaju u prvu ili drugu generaciju useljenika bez obzira na to da li su uzeli državljanstvo Austrije ili ne, mnogo je veći. Prema podacima dostupnim na web stranicama Land Salzburg-a i ÖIF-a, u gradu Salzburgu više od 30% osoba ima Migrationshintergrund. Dakle, moglo bi se reči da gotovo svaka treča osoba koja živi u gradu Salzburgu ima imigrantsko porijeklo.

Continue reading