Što nas ima … mašala!

Salzburg_by_Nedim

Prema informacijama kojima rasplaže odjel “Stadtarchiv und Statistik” grada Salzburga, na dan 01.07.2013 godine u  gradu Salzburgu je živjelo 147.228 osoba sa stalnim mjestom prebivališta. Od toga, 77.639 ili 52,7% čine žene, a 69.589 ili 47,3% muškarci.

Više od 22% od ukupnog broja stalno naseljenih osoba čine osobe koje ne posjeduju državljanstvo Republike Austrije. Međutim, procenat osoba koje imaju “Migrationshintergrund”, dakle osoba koja spadaju u prvu ili drugu generaciju useljenika bez obzira na to da li su uzeli državljanstvo Austrije ili ne, mnogo je veći. Prema podacima dostupnim na web stranicama Land Salzburg-a i ÖIF-a, u gradu Salzburgu više od 30% osoba ima Migrationshintergrund. Dakle, moglo bi se reči da gotovo svaka treča osoba koja živi u gradu Salzburgu ima imigrantsko porijeklo.

Primjera radi, na dan 01.01.2013 godine, samo u gradu Salzburgu stalno je živjelo 4.966 osoba sa državljanstvom Bosne i Hercegovine. Od toga, 2.689 muškaraca i 2.277 žena. Pored ovoga, još 92 osobe koje su državljani Bosne i Hercegovine imali su prijavljeno privremeno mjesto boravka u gradu Salzburgu. U ovaj broj nisu uračunate osobe koje su u proteklom periodu uzele austrijsko državljanstvo, a porijeklom su iz Bosne i Hercegovine, kao ni njihova djeca rođena na tlu Republike Austrije. Ovdje nisu uračunate ni osobe porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a koje posjeduju neko drugo državljanstvo s kojim su prijavljeni u Austriji (hrvatsko, srpsko, njemačko, slovensko, itd.).

Na osnovu podataka koji u navedeni gore, može se lako zaključiti da Bosanaca i Hercegovaca u gradu Salzburugu ima koliko i u jednom prosječnom bosansko-hercegovačkom urabanom naselju/gradu. Dodatno, u Bundesland-u Salzburg trenutno živi 10.755 državljana Bosne i Hercegovine. Ukoliko se, prema raznim procjenama, ovome doda još 5.687 nekadašnjih državljana BiH koji su uzeli austrijsko državljanstvo u periodu od 2001 do 2012, dolazimo do broja od 16.442 osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji žive u gradu i Bundesland-u Salzburg.