Bundesland Salzburg: 14.854 osoba rođenih u BiH živi ovdje

Grad Salzburg / Foto: N.D.

Grad Salzburg / Foto: N.D.

Jeste li znali da u gradu Salzburgu, prema poslijednjim podacima Državne agcencije za statistiku  (Statistik Austria) živi 7.081 osoba koje su rođene na području Bosne i Hercegovine. U Bundesland-u Salzburug broj takvih osoba je 14.854. Ovaj broj ne uključuje dijecu osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a koja su rođeni ovdje. Dakle ukupne cifre su mnogo, mnogo veće.

Taj broj je veći u Beču sa 43.292, Grazu sa 9.417 (Steiermark 17.733) i Linzu sa 7.863 osobe (Öberösterreich 32.355).

NAPOMENA: Ovo nije ukupan broj osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine i odnosi se samo na osobe koje su rođene u BiH. Dakle, osobe ili dijeca takvih osoba koja nisu rođena u BiH ne ulaze u ovu kalkulaciju.